تبیین شاخصه‌های هنرهای سنتی فراموش‌شدۀ شیراز (نمونۀ موردی: جَوَک‌کاری و قالی ‌قشقایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری داخلی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد معماری داخلی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

10.22133/isia.2024.451548.1075

چکیده

هنرهای سنتی، هنرهای بومی و اصیل و مردمی هر کشور هستند که ریشه‌ای عمیق در باورها، اعتقادات، آداب‌ورسوم و فرهنگ معنوی مردم آن ناحیه دارند. این هنرهای اصیل در طول تاریخ با فرازوفرود بسیاری مواجه بودند و متأسفانه برخی از آن‌ها با گذر زمان بنا به دلایل متعددی به حاشیه کشیده شده و به فراموشی سپرده شده‌اند؛ هدف از این پژوهش، یافتن شاخصه‌های هنری فراموش‌شدۀ شهر شیراز، هنر جوک‌کاری و قالی‌های قشقایی است و همچنین قصد دارد با بررسی ویژگی‌ها، فرم‌ها و اشکال به‌کاررفته در این هنرهای ارزشمند، از این آثار گرانبها در طراحی مبلمان یک مجموعۀ گردشگری بهره گیرد. روش به‌کارگرفته‌شده برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده در این پژوهش از نوع توصیفی و روش تحلیل و بررسی داده‌ها گرافیکی و محتوایی است. در این تحقیق، سعی بر آن شده ازطریق مطالعات کتابخانه‌ای اطلاعات مدنظر گردآوری و استفاده شود. نتیجۀ حاصل از این پژوهش، آشنایی هرچه بیشتر گردشگران با این هنرهای اصیل و جلوگیری از فراموش‌شدن این هنرهاست و پیش‌‌بینی می‌شود که در رونق فروش این محصولات نیز تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها