درباره نشریه

دوفصلنامۀ «مطالعات میان‌رشته‌ای معماری ایران»، وابسته به دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ، نشریه‌ای تخصصی است که محوریت اصلی آن معماری، شهرسازی، و برنامه‌ریزی شهری و روستایی است. همچنین، ارتباط میان‌رشته‌ای با زمینه‌های مرمت، انسان‌شناسی، هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، روان‌شناسی، زیبایی‌شناسی، اقتصاد، جغرافیا، عمران، مدیریت، گردشگری، باستان‌شناسی، فلسفه و جامعه‌شناسی دارد.
 • محتوا و حوزه‌های راهبردی مجله
 1. نقش حکمت نظری و عملی فرهنگ اسلامی در خلق آثار معماری و شهرسازی
 2. تبیین روش‌های تحقیق و جایگاه میان‌رشته‌ای از طریق برقراری ارتباط بین معماری و رویکردهای فرهنگی، انسان‌شناسی، هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، روان‌شناسی، زیبایی‌شناسی و...
 3. آسیب‌شناسی در مبانی و آثار معماری و شهرسازی معاصر ایران از منظر فرهنگی
 4. بررسی تطبیقی زیبایی‌شناسی در سبک‌ها و مکتب‌های مختلف معماری
 5. بررسی تطبیقی فلسفۀ معماری مکاتب و سبک‌های مختلف در مقایسه با فلسفۀ معماری اسلامی (ایده‌پردازی، خلاقیت، نمادپردازی، معناگرائی، فلسفۀ تاریخ معماری، جامعه‌شناسی معماری و...)
 6. تبیین رابطۀ انسان با طبیعت و تأثیر آن بر معماری و شهرسازی از منظر اسلامی و دیگر مکاتب
 7. بررسی تعاملی ادراک انسان با محیط مصنوع (از قبیل: ایده‌های فضایی، هندسی، نمادها، آرایه‌ها، احجام، مصالح و...)
 8. تأثیر اخلاق حرفه‌ای، استعداد، آموزش و تجربه، حقوق اجتماعی،‌ حقوق زیست‌محیطی و... در فرایند طراحی معماری و شهرسازی
 9. استنتاج اصول راهبردی و راهکارهای عملی، از معماری و شهرسازی اصیل دوران اسلامی جهت تحقق‌پذیری هنر، معماری و شهرسازی اسلامی
 10. معرفی و ارزیابی آخرین دستاوردهای برجسته و ارزشمند نظریه‌ها، کتب و آثار معماری و شهرسازی اسلامی در ایران و جهان