اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه "مطالعات میان رشته ای معماری ایران" عبارت است از :

 1. تبیین نقش حکمت نظری و عملی فرهنگ اسلامی در خلق آثار معماری و هنر
 2. ترویج و غنای علمی دانش های میان رشته ای در حوزه های مختلف معماری و هنر
 3. گسترش مباحث جدید در تعامل و پیوند منطقی بین رشته های معماری و سایر دانش ها از قبیل هنر، انسان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی، روان شناسی، زیبایی شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، جغرافیا، عمران، مدیریت، گردشگری، باستان شناسی، فلسفه و ....
 4. توسعه نظریه ها و تناظر میان رشته ای در پژوهش های معماری و هنر در جهت تبیین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از سایر رشته ها
 5. ایجاد زمینه های لازم در جهت بهره بردن از میان رشتگی در معماری در جهت حل بحران ها و چالش های موجود
 6. ترویج پژوهش های فناوری های معماری از طریق ارتباط میان رشته ای با علوم فنی و تکنیکی
 7. فراهم آوردن فضای گفتگوی محققانه در زمینه امکانات، ظرفیت ها و تحولات علمی و پژوهشی میان رشته ای معماری و هنر با حوزه های مختلف علوم
 8. کمک به توسعه دانش نظری و پژوهشی در حوزه های معماری و شهرسازی از طریق ارتباط میان رشته ای با سایر علوم
 9. آسیب شناسی در مبانی و آثار معماری و هنر از منظر فرهنگی
 10. بررسی تطبیقی سبک ها و مکاتب مختلف معماری و هنر از منظر ایده پردازی، خلاقیت، نمادپردازی، معناگرایی، جامعه شناسی هنر و ....
 11. تبیین رابطه انسان با طبیعت و تاثیر آن بر خلق آثار شاخص معماری و هنر از منظر مکاتب مختلف
 12. تبیین تاثیرگذاری اخلاق حرفه ای، آموزش، تجربه، حقوق اجتماعی و حقوق زیست محیطی در فرآیند خلق آثار معماری و شهرسازی
 13. استنتاج اصول راهبردی و راهکارهای عملی از معماری و هنر دوران اسلامی جهت تحقق پذیری هنر، معماری و شهرسازی اسلامی
 14. معرفی و ارزیابی آخرین دستاوردهای برجسته میان رشته ای در زمینه نظریه ها، کنب و آثار معماری و هنر اسلامی در ایران و جهان